Menu
Your Cart

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ cửa hàng
96 Phạm Thị Tánh, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ trụ sở tại Hàn Quốc
ASIABNC Co. Ltd. - #1312 D tower Gwangmyeong TechnoPark, 60, Haan-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin của chúng tôi

LIME Việt Nam
LIME Việt Nam
Địa chỉ 96 Phạm Thị Tánh, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ trụ sở tại Hàn Quốc: ASIABNC Co. Ltd. - #1312 D tower Gwangmyeong TechnoPark, 60, Haan-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Điện thoại:
0775 750 185

Gọi điện
Nhắn tin